KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

CÁC NƯỚC ĐƯỢC PHÉP XUÂT KHẨU THỊT VÀO VIỆT NAM
11:37 15-10-2019
1 ARGENTINA 2 AUSTRALIA 3 AUSTRIA 4 BELGIUM 5 BRAZIL
CÔNG CỤ QUY ĐỔI CBM
10:11 24-02-2018
Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển chúng ta tính cước vận chuyển hàng hóa trên cơ sở trọng lượng và thể tích của hàng hóa đó. Khi...
HƯỚNG DẪN TRA CƯỚC VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
10:15 13-12-2017
tra cước vận chuyển quốc tế, cước vận chuyển quốc tế, giá cước vận chuyển hàng hóa, giá cước vận chuyển hàng hóa quốc tế, giá cước vận chuyển hàng...
BẢO HIỂM LOẠI C TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BIỂN
23:26 19-11-2018
Điều khoản bảo hiểm loại C: Bảo hiểm này bảo hiểm cho: Tàu, sà lan bị mắt cạn, đắm hoặc lật úp; Phương tiện vận tải trên bộ bị...
BẢO HIỂM LOẠI B TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BIỂN
22:55 19-11-2018
Điều khoản bảo hiểm loại B : Bảo hiểm này là bảo hiểm cho: Cháy hoặc nổ, Tàu, sà lan bị mắt cạn, đắm hoặc lật úp, Phương tiện...
BẢO HIỂM LOẠI A TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BIỂN
15:41 19-11-2018
Điều khoản bảo hiểm loại A: Bảo hiểm này bảo hiểm mọi rủi ro về tổn thất hoặc tổn hại xảy ra cho đối tượng bảo hiểm. bảo hiểm tổn...
TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
10:03 08-06-2018
Tổn thất là những hư hại, mất mát của đối tượng bảo hiểm do những rủi ro được bảo hiểm gây nên....
QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
14:23 31-01-2018
Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa cần thực hiện với các sản phẩm xuất nhập khẩu để đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn được phép lưu hành...
SO SÁNH THUẾ GIÁN THU VÀ THUẾ TRỰC THU
10:43 24-01-2018
Thuế là khoản phí nộp bằng tiền, mang tính bắt buộc, tính quyền lực nhà nước, tính không đối giá và hoàn trả trực tiếp được các tổ chức, cá...
CÁC PHÍ DEMURRAGE, DETENTION VÀ STORAGE ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
15:10 22-01-2018
Hiện tại có rất nhiều định nghĩa khác nhau về DEMURRAGE, DETENTION và STORAGE
TÌM HIỂU VỀ VẬN ĐƠN
16:30 18-01-2018
Vận đơn, vận tải đơn (hay còn gọi là vận đơn đường biển, vận đơn hàng không, giấy gửi hàng đường sắt,…) là một chứng từ vận tải ...
Coppyright © 2017 cuocvanchuyen.vn.Design by Nina.vn
Close
Cước vận chuyển & phụ phí

Quý khách hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ tốt nhất.

Cảng đi
Cảng đến
Cước vận chuyển & phụ phí USD
Thời gian vận chuyển