INCOTERMS 2020

INCOTERMS 2020

INCOTERMS 2020

INCOTERMS 2020

INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020
TÌM HIỂU VỀ INCOTERMS 2020
00:31 01-09-2022
Incoterms 2020 vẫn giữ 11 điều kiện như năm 2010 nhưng loại bỏ điều kiện DAT và thay vào điều kiện DPU (giao tại địa điểm đã dỡ hàng xuống),...
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG DDP (DELIVERIED DUTY PAID) INCOTERMS 2020
00:02 01-09-2022
Điều kiện giao hàng DDP INCOTERM 2020: Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu, thuê phương tiện vận tải quốc tế, đóng thuế nhập khẩu. Người mua...
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG DAP (DELIVERIED AT PLACE) INCOTERMS 2020
23:50 31-08-2022
Điều kiện giao hàng DAP INCOTERM 2020: Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu, thuê phương tiện vận tải quốc tế, chịu LCC đấu xuất và nhập....
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG DPU (DELIVERIED AT PLACE UNLOADED) INCOTERMS 2020
23:33 31-08-2022
Điều kiện giao hàng DPU INCOTERM 2020: Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu, thuê phương tiện vận tải quốc tế, chịu LCC đấu xuất và nhập....
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CIP (CARRIAGE, INSURANCE PAID TO) INCOTERMS 2020
22:48 31-08-2022
Điều kiện giao hàng CIP INCOTERM 2020: Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu, thuê phương tiện vận tải quốc tế, mua bảo hiểm cho lô hàng....
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CPT (CARIAGE PAID TO) INCOTERMS 2020
22:27 31-08-2022
Điều kiện giao hàng CPT INCOTERM 2020: Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu, thuê phương tiện vận tải quốc tế. Người mua làm thủ tục thông quan...
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) INCOTERMS 2020
16:57 31-08-2022
Điều kiện giao hàng CIF INCOTERM 2020: Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu, thuê phương tiện vận tải, mua bảo hiểm cho lô hàng. Người mua làm...
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CFR (COST AND FREIGHT) INCOTERMS 2020
16:12 31-08-2022
Điều kiện giao hàng CFR INCOTERM 2020: Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu, thuê phương tiện vận tải. Người mua làm thủ tục thông quan nhập khẩu...
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG FOB (FREE ON BOARD) INCOTERMS 2020
23:31 29-08-2022
Điều kiện giao hàng FOB INCOTERM 2020: Rủi ro từ người bán chuyển sang người mua khi người bán hoàn tất việc giao hàng lên tàu do người mua chỉ...
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG FAS (FREE ALONG SIDE) INCOTERMS 2020
23:08 29-08-2022
Điều kiện giao hàng FAS INCOTERM 2020: Rủi ro từ người bán chuyển sang người mua khi người bán hoàn tất việc đặt hàng hóa xuống dọc mạn tàu. Người...
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG FCA (FREE CARRIER) INCOTERMS 2020
22:34 29-08-2022
điều kiện giao hàng FCA 2020, FCA 2020, FCA là gì, Incoterm 2020, trách nhiệm người bán trong FCA 2020, trách nhiệm người mua trong FCA 2020, bảo hiểm hàng...
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG EXW (EX WORKS) INCOTERMS 2020
16:59 17-08-2022
Điều kiện giao hàng EXW INCOTERM 2020, Điều kiện EXW là gì? Trách nhiệm của bên bán và bên mua trong điều kiện EXW, Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện giao hàng...
Coppyright © 2017 cuocvanchuyen.vn.Design by Nina.vn
Close
Cước vận chuyển & phụ phí

Quý khách hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ tốt nhất.

Cảng đi
Cảng đến
Cước vận chuyển & phụ phí USD
Thời gian vận chuyển