THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHÂN BÓN HÓA HỌC

THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHÂN BÓN HÓA HỌC

THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHÂN BÓN HÓA HỌC

THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHÂN BÓN HÓA HỌC

THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHÂN BÓN HÓA HỌC
THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHÂN BÓN HÓA HỌC

THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHÂN BÓN HÓA HỌC

Việc nhập khẩu phân bón được thực hiện như sau:

 • Tổ chức, cá nhân có phân bón đã được lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu thì không cần giấy phép nhập khẩu. thẩm quyền ra quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là Cục Bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón chưa được công nhận phải có giấy phép nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật cấp trong các trường hợp dưới đây:
 1. Các trường hợp nhập khẩu phân bón phải có Giấy phép
 • Phân bón để khảo nghiệm;
 • Phân bón chuyên dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí;
 • Phân bón chuyên dùng của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ sản xuất trong phạm vi của công ty; sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam, làm quà tặng, làm hàng mẫu;
 • Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm;
 • Phân bón hoặc nguyên liệu để sản xuất các loại phân bón có tên trong Danh sách phân bón đã công bố hợp quy;
 • Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học.
 1. Các trường hợp không phải xin Giấy phép:
 • Phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 • Phân bón có tên trong danh sách phân bón đã có công bố hợp quy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương công bố.
 1. Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
 • Phân bón nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng trừ trường hợp phân bón nhập khẩu quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 2 điều 21 nghị định 108/2017/NĐ-CP; phân bón tạm nhập tái xuất, phân bón quá cảnh, chuyển khẩu, phân bón gửi kho ngoại quan; doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu phân bón nội địa vào khu chế xuất.
 • Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu là Cục Bảo về thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Lô phân bón nhập khẩu chỉ được hoàn thành thủ tục hải quan khi có thông báo kết quả nhà nước của cơ quan quy định tại khoản 2 điều 30 Nghị định 108/2017/NĐ-CP.
 • Phân bón được phép đưa về kho bảo quản trước khi có kết quả kiểm tra và thực hiện theo quy định về thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Hồ sơ kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu phải được lưu trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ban hành thông báo kết quả kiểm tra nhà nước.
 • Phân bón nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng trừ các trường hợp phân bón nhập khẩu để: khảo nghiệm; chuyên dùng cho sân thể thảo, khu vui chơi giải trí; chuyên dùng của các doanh nghiệp FDI để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của doanh nghiệp; sử dụng trong các dự án nước ngoài tại Việt Nam; quà tặng, hàng mẫu; tham gia hội chợ, triển lãm; để sản xuất phân bón xuất khẩu; phục vụ nghiên cứu khoa học; tạm nhập tái xuất; quá cảnh; chuyển khẩu; gửi kho ngoại quan; nhập khẩu từ nội địa vào khi chế xuất.
 1. Hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đăng ký NK phân bón.
 • Bản sao hợp lệ hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản phê duyệt chương trình, dự án đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, hoặc văn bản phê duyệt chương trình, dự án được doanh nghiệp phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 • Tờ khai.
 • Bản tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc đơn vị đăng ký nhập khẩu về chỉ tiêu chất lượng, công dụng, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn.

Nghị định cũng quy định, ngoài các tài liệu nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể về loại phân bón nhập khẩu mà tổ chức, cá nhân phải nộp thêm các giấy tờ khác (bằng bản sao hợp lệ hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu) như:

Giấy xác nhận lưu hành tự do (CFS) do nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận phù hợp quy chuẩn của nước xuất khẩu; giấy xác nhận hoặc giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam…

Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu phân bón phải tuân thủ các quy định về chất lượng phân bón theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; chấp hành các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật có liên quan.

DANH MỤC PHÂN BÓN PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY

Coppyright © 2017 cuocvanchuyen.vn.Design by Nina.vn
Close
Cước vận chuyển & phụ phí

Quý khách hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ tốt nhất.

Cảng đi
Cảng đến
Cước vận chuyển & phụ phí USD
Thời gian vận chuyển