THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỠ BÔI TRƠN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỠ BÔI TRƠN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỠ BÔI TRƠN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỠ BÔI TRƠN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỠ BÔI TRƠN
THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỠ BÔI TRƠN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỠ BÔI TRƠN

Nhập khẩu sản phẩm mỡ bôi trơn động cơ đang là nhu cầu của rất nhiều doanh nghiệp trong nước hiện nay. Đây là sản phẩm rất cần thiết để vận hành được quá trình hoạt động của máy móc. Trước khi tiến hành thủ tục nhập khẩu mỡ bôi trơn, doanh nghiệp cần phải xác định lại kỹ thành phần của mỡ nhờn đó.

Với mặt hàng “mỡ bôi trơn”, bạn có thể tham khảo mặt hàng trong nhóm 27.10 “Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính

Về mã HS code mỡ bôi trơn

Mã HS code mỡ bôi trơn có 2 loại:

– Chế phẩm mỡ bôi trơn có chứa dầu khoáng có hàm lượng nhỏ hơn 70% theo khối lượng.  HS code 34031990, mã này không chịu thuế bảo vệ môi trường

– Mỡ bôi trơn có nguồn gốc từ dầu mỏ với hàm lượng >70%. HS code 27101944, mặt hàng này chịu thuế bảo vệ môi trường.

Nếu HS code mỡ bôi trơn của doanh nghiệp là 27101944 thì Theo Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12, mặt hàng mỡ nhờn chịu mức thuế bảo vệ môi trường 300đ/kg. Thuế Nhập khẩu ưu đãi 5%, thuế VAT 10%.

 Hồ sơ thủ tục nhập khẩu mỡ bôi trơn bao gồm các chứng từ như sau:

-  Tờ khai hải quan nhập khẩu

- Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại)

- Packing list (Phiếu đóng gói hàng hóa)

- Bill of Lading (Vận đơn vận chuyển đường biển)

- Certificate of origin (giấy chứng nhận xuất sứ của hàng hóa nếu có)

Lưu ý: đối với C/O dung để giảm thuế thì cần kiểm tra các thông tin và đặt biệt đối với C/O from E thì cần lưu ý kiểm tra thông tin của cơ quan thẩm quyền cấp C/O. Vì theo quy định của hải quan Việt Nam thì chỉ chấp nhận 42 đơn vị cấp C/O form E theo quy định tại công văn số 11179/HQHP-GSQL.

 Bạn có thể tham khảo thêm thông tư quy định chi tiết như bên dưới đây:

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2018.

Điều 3. Thời hạn chuyển tiếp.

     1.Kể từ ngày 15/12/2018, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN.

     2. Dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế, nhập khẩu đã lưu thông trên thị trường trước ngày 15/12/2018 thì tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 15/6/2020.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Lưu ý: đối với C/O dung để giảm thuế thì cần kiểm tra các thông tin và đặt biệt đối với C/O from E thì cần lưu ý kiểm tra thông tin của cơ quan thẩm quyền cấp C/O. Vì theo quy định của hải quan Việt Nam thì chỉ chấp nhận 42 đơn vị cấp C/O form E theo quy định tại công văn số 11179/HQHP-GSQL.

# T.A

Coppyright © 2017 cuocvanchuyen.vn.Design by Nina.vn
Close
Cước vận chuyển & phụ phí

Quý khách hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ tốt nhất.

Cảng đi
Cảng đến
Cước vận chuyển & phụ phí USD
Thời gian vận chuyển