HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH
HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

Bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ. chứng từ sau đây:

  1. Giấy đăng ký kiểm dịch (mẫu 3 ban hành kèm theo phụ lục 1 của Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012, bản chính).
  2. Bản khai kiểm dịch thực vật: áp dụng đối với vật thể nhập khẩu cận chuyển bằng đường biển trước khí nhập cảng (mẫu 4 ban hành kèm theo phụ lục 1 của thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012, bản chính).
  3. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương (bản chính).
  4. Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).
  5. Vận đơn (Bill of lading): áp dụng đối với vật thể nhập khẩu bẳng đường biển (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu).
  6. Phiếu đóng gói (Packing list): áp dụng đối với vật thể nhập khẩu bằng đường biển trong trường hợp vật thể không đồng nhất (bản sao chụp và bản xuất trình bản chính để đối chiếu).
  7. Giấy ủy quyền của chủ hàng: áp dụng trong trường hợp chủ hàng ủy quyền cho người khác thực hiện đăng ký kiểm dịch thực vật (bản chính). Đối với vật thể nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới hoặc lối mở đường bộ, không yêu cầu giấy ủy quyền của chủ hàng.
  8. Hợp đồng mua bán, thư tín dụng (nếu có) (bản sao chụp và bản chính xuất trình để đối chiếu).

Thời hạn giải quyết: trong phạm vi 24 giờ sau khi kiểm tra hàng. Trong trường hợp phải kéo dài quá 24 giờ, cơ quan kiểm dịch thực vật phải báo cho bạn biết (khoản 2 Điều 8 Nghị định 02/2007).

Sau khi hoàn tất các thủ tục, bạn thực hiện thủ tục thông quan để nhập khẩu. Hồ sơ hải quan tham khảo Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nguồn: Internet.

Coppyright © 2017 cuocvanchuyen.vn.Design by Nina.vn
Close
Cước vận chuyển & phụ phí

Quý khách hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ tốt nhất.

Cảng đi
Cảng đến
Cước vận chuyển & phụ phí USD
Thời gian vận chuyển