AI CŨNG CÓ CHỖ HỮU DỤNG

AI CŨNG CÓ CHỖ HỮU DỤNG

AI CŨNG CÓ CHỖ HỮU DỤNG

AI CŨNG CÓ CHỖ HỮU DỤNG

AI CŨNG CÓ CHỖ HỮU DỤNG
AI CŨNG CÓ CHỖ HỮU DỤNG

AI CŨNG CÓ CHỖ HỮU DỤNG

Trong cuộc kiểm tra chọn người đi quân dịch, có một thanh niên bảo với bác sĩ khám mắt rằng anh ta đã bị cận thị nhiều năm rồi.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận quả thật anh ta đã bị cận thị.

Nghe bác sĩ nói thế, anh thanh niên rất vui mừng:

  • Nếu vậy thì tôi không cần phải đi lính nữa rồi.

Bác sĩ lắc đầu:

  • Tôi nghĩ anh không thể đánh trận tầm xa nhưng anh tham gia các trận đánh xáp lá cà thì không thành vấn đề, thế nên tôi đã ghi tên anh vào danh sách quân dịch rồi.

 "Nguồn tài nguyên nhân lực cần phải khai thác và sử dụng triệt để, lãng phí nhân lực chính là sự lãng phí nghiêm trọng nhất của công ty. Đây là điều quan trọng nhất lĩnh vự quản trị nguồn nhân lực."

Nguồn: Cuocvanchuyen.vn 

Coppyright © 2017 cuocvanchuyen.vn.Design by Nina.vn
Close
Cước vận chuyển & phụ phí

Quý khách hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ tốt nhất.

Cảng đi
Cảng đến
Cước vận chuyển & phụ phí USD
Thời gian vận chuyển
backtop